Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ επί του προτεινόμενου νέου Προγράμματος Σπουδών για το μάθημα της Ιστορίας, από την επιτροπή του Ι.Ε.Π.

    Εδώ και χρόνια διαπιστώνουμε ότι οι μαθητές δεν αγαπούν την ιστορία και συχνά τελειώνοντας το σχολείο ή δεν έχουν καθόλου ιστορική γνώση και αντίληψη ή έχουν πολύ συγκεχυμένη εικόνα για τα ιστορικά γεγονότα και τις ιστορικές εξελίξεις· και βεβαίως δεν έχουν καμία απολύτως άποψη για τις αιτιακές σχέσεις που συνδέουν τα γεγονότα.
    Πολύ συχνά αναπτύσσουν εξαιρετικά ενισχυμένη εθνική αντίληψη για την αυτοεικόνα τους και μια αίσθηση ανωτερότητας απέναντι σε άλλους λαούς και πολιτισμούς, χωρίς να μπορούν να τεκμηριώσουν την άποψή τους.
    Όσοι σήμερα αρνούνται οποιαδήποτε αλλαγή, συχνά δεν είναι καν εκπαιδευτικοί ή, αν είναι, αρκούνται σε μία στείρα άρνηση, χωρίς να διατυπώνουν συγκεκριμένες προτάσεις. Είναι συχνά οι ίδιοι άνθρωποι που αρέσκονται να χλευάζουν και να διασύρουν τους μαθητές για την άγνοια της Ιστορίας, χωρίς να προβληματίζονται για τα αίτια που έχουν οδηγήσει στη σημερινή κατάσταση.
    Πιστεύουμε ότι είναι επιτέλους καιρός να αλλάξει η διδασκαλία της Ιστορίας και ως προς το αναλυτικό πρόγραμμα και ως προς τη διδακτική. Η πρόταση της επιτροπής του ΙΕΠ πιστεύουμε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Στην πρόσκληση της επιτροπής να συμμετάσχουμε για πρώτη φορά σε δημόσια συζήτηση, κατόπιν προσεκτικής μελέτης των προτάσεων, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: