Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017

Υπόμνηση για την αξιολόγηση της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας


Μετά από ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, σας υπενθυμίζουμε ότι για την αξιολόγηση στο μάθημα:

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία στην Α΄ τάξη Ημερήσιου και στις Α΄ και Β΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία του προγράμματος Γενικής Παιδείας της Β΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και της Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία της Β΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου (μάθημα Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών)

ισχύει το Προεδρικό Διάταγμα 8/2017 (ΦΕΚ Α΄ 15/10-02-2017) με θέμα: «Τροποποίηση του π.δ/τος 46/2016 “Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου” (Α΄ 74)».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ

Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

Επισημάνσεις και διευκρινίσεις σχετικά με την ύλη και την αξιολόγηση/τρόπο εξέτασης των φιλολογικών μαθημάτων του Γυμνασίου, κατά το σχολικό έτος 2016-17 -ΒΑΣΙΛΚΗ ΣΑΚΚΑ

Αγαπητές/Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζω ότι αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου περιέχονται στο ΠΔ 126 (ΦΕΚ 211 Α΄/11-11-2016).

Τρόπος ανακεφαλαιωτικής εξέτασης των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο 2016-17:
Ειδικότερα, στο προαναφερόμενο ΠΔ 126 (ΦΕΚ 211 Α΄/11-11-2016), Άρθρο 16 «Ανακεφαλαιωτική εξέταση στο μάθημα της «Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας» προσδιορίζεται ο τρόπος (συν)εξέτασης των δύο κλάδων της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας.

Πιο αναλυτικά:
Άρθρο 16 /ΠΔ 126 (ΦΕΚ 211 Α΄/11-11-2016)
Ανακεφαλαιωτική εξέταση στο μάθημα της «Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας»
Οι δύο κλάδοι της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας (Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία) εξετάζονται την ίδια μέρα και η συνολική διάρκεια της εξέτασης είναι τρεις ώρες. Τα θέματα δίνονται και οι απαντήσεις αναπτύσσονται σε ξεχωριστό φύλλο για καθέναν από τους δύο κλάδους και αποδίδεται διακριτός βαθμός για καθέναν από αυτούς.

Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την αξιολόγηση/τρόπο εξέτασης των Αρχαίων Ελληνικών της Α ΄και Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου, κατά το σχολικό έτος 2016-17 - ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΚΚΑ

Αγαπητές/Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με το ΠΔ 8/ΦΕΚ 15, τ. Α΄/10-2-2017 για την αξιολόγηση των Αρχαίων Ελληνικών στην Α΄ και Β΄ τάξη Λυκείου και πιο συγκεκριμένα:

β) (Οι μαθητές πρέπει) να απαντήσουν σε:
i. τρεις (3) ερωτήσεις ερμηνευτικές που μπορεί να αναφέρονται σε ιδέες, αξίες, προβλήματα, στη στάση, στο ήθος ή στον χαρακτήρα προσώπων, στο ιστορικό, κοινωνικό, πολιτιστικό πλαίσιο της εποχής της συγγραφής του έργου, στη δομή του κειμένου, σε υφολογικά και αισθητικά θέματα. Οι δύο (2) από τις ερωτήσεις αυτές αναφέρονται στο απόσπασμα κειμένου, διδαγμένου από το πρωτότυπο, και η τρίτη στο τμήμα του διδαγμένου από μετάφραση κειμένου σε συσχετισμό με το παραπάνω εξεταζόμενο πρωτότυπο απόσπασμα,

Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017

ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε.
Πανελλήνια Παιδαγωγική Εταιρεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – PanHellenic Pedagogical Society for Secondary Education
https://papede.wordpress.com/omiloi/glossa/yliko/

Υλικό από εισηγήσεις
Υλικό από την Ημερίδα για τη Δημιουργική Γραφή της 31/3/2017

Κώστας Αγγελάκος, Γεώργιος Ι. Σπανός, Θανάσης Αγάθος, Τριαντάφυλλος Κωτόπουλος, Χρυσούλα Σπυρέλη

Ολοκληρώθηκε η ανάρτηση του υλικού που στάλθηκε από τους εισηγητές της Ημερίδας(31/3/2017) «Η πράξη της ανάγνωσης και η δημιουργική γραφή στη Λογοτεχνία» .

Για να κατεβάσετε το υλικό πατήστε εδώ https://drive.google.com/drive/folders/0B1A85ZrjsK3vSkJHeGlMTVpXRFE?usp=sharing

Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017

Επισημάνσεις σχετικά με την αξιολόγηση/τρόπο εξέτασης των φιλολογικών μαθημάτων του Γενικού Λυκείου κατά το σχολικό έτος 2016-17 - ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Αγαπητοί/Αγαπητές Συνάδελφοι,

Υπενθυμίζω για διευκόλυνσή σας, εν όψει των εξετάσεων, ότι

α) τα ισχύοντα γενικότερα για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις ΓΕΛ και ειδικότερα για τα φιλολογικά μαθήματα εκτός των Αρχαίων Ελληνικών προβλέπονται στο ΠΔ 46, στο ΦΕΚ 74 Α΄/22-4-2016 και

β) Για τον τρόπο εξέτασης της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στις Α΄ και Β΄ τάξεις Ημερήσιου ΓΕΛ και Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις Εσπερινού ΓΕΛ για το σχολικό έτος 2016-17: ΠΔ 8/ ΦΕΚ 15 τ. Α΄/10-2-2017 (θέμα: «Τροποποίηση του π.δ/τος 46/2016 “Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου” (Α΄ 74)».
Επίσης οι Οδηγίες του ΥΠΠΕΘ, Αθήνα, Αρ. Πρ. 192389/Δ2/11-11-2016. Όπως αναφέρεται και στις «Οδηγίες για τη διδασκαλία των Φιλολογικών μαθημάτων (ΥΠΠΕΘ, 13-9-2016/Αρ. πρ. 148091/Δ2) «η αναδιάρθρωση και ο εξορθολογισμός της διδακτέας ύλης επιφέρει και μερική τροποποίηση του τρόπου αξιολόγησης, ώστε οι επιδιωκόμενες αλλαγές να μην ακυρωθούν στην πράξη».
Για παράδειγμα, στην Αντιγόνη (Β΄ Λυκείου) είναι αναγκαίο οι Φιλόλογοι να εφαρμόζουν τις νέες οδηγίες ως προς την έμφαση στη μελέτη του ύφους, αφού έχουν εξασκήσει στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς τους μαθητές σε αντίστοιχες ασκήσεις που ζητούνται για τις εξετάσεις. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην αλλαγή της εξέτασης στην Αντιγόνη (Β΄ Λυκείου).
Επίσης οι Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ιστορίας στις Α΄ και Β΄ Ημερήσιου ΓΕΛ και Α΄, Β΄, Γ΄ Εσπερινού ΓΕΛ (ΥΠΠΕΘ, Αρ. Πρ. 148075/Δ2/ 13-9-2016 – βλέπε και ανακοινοποίηση στο ορθό ΥΠΠΕΘ, Αρ. Πρ. 153915/Δ2/20-09-2016.

Οι διδάσκοντες πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά τις σχετικές εγκυκλίους σχετικά με την διατύπωση των θεμάτων και τη βαθμολογία των ερωτήσεων σε κάθε μάθημα. Θεωρείται δεδομένο ότι τα θέματα, τα οποία θα τεθούν, θα είναι κοινά, όπως ορίζεται από τον σχετικό νόμο Π.Δ 60/2006, άρθρο 16, παρ. 4 και την τροποποίησή του ΦΕΚ 110 (ΠΔ 68) 07/05/2014.

Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017

Βραβείο Πολυδούρη 2017 στη Χριστίνα Γεωργιάδου και στο Φαίδωνα Μουδόπουλο - Αθανασίου

Η Χριστίνα Γεωργιάδου, για τη συλλογή ποιημάτων «Σπορά» και ο Φαίδων Μουδόπουλος - Αθανασίου, για την ποιητική συλλογή «Ιστορίες Κρίσης (και άλλων παραγόντων)» επελέγησαν από την αρμόδια επιτροπή για την απονομή εξ ημισείας του βραβείου ποίησης «Μαρία Πολυδούρη» για το 2017, ύστερα από ομόφωνη απόφαση την 25η Απριλίου, όσον αφορά σε ποιητικές συλλογές πρωτοεμφανιζόμενων δημιουργών, που εκδόθηκαν την προηγούμενη χρονιά.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Από την επιτροπή καταρτίσθηκε περιορισμένος κατάλογος επιλογής όσον αφορά στις υποβληθείσες ποιητικές συλλογές, στον οποίο – πέραν των επιλεγεισών για την απονομή του βραβείου - περιλαμβάνονταν επίσης τα εξής έργα:
• Φωτεινής Βασιλοπούλου «Πρωσικό μπλε»
• Αριστείδη Καραπανάγου «Τέσσερις εποχές κι άλλη μια άνοιξη»
• Μαρίας Λάτσαρη «Εν δυνάμει πραγματικότητα».

Η επίδοση του βραβείου, που συνοδεύεται από έπαθλο 2.000 ευρώ, το οποίο θα μοιρασθούν οι επιλεγέντες, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 29 Απριλίου 2017, στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, καθώς τότε διοργανώνουν τα Θ΄ Πολυδούρεια ο Δήμος Καλαμάτας και ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Μεσσηνίας. Η εκδήλωση αυτή – με ελεύθερη είσοδο - είναι αφιερωμένη στην ποιήτρια Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ, με ώρα ενάρξεως 20.00. Για την τιμώμενη ποιήτρια θα μιλήσει η δημοσιογράφος, κριτικός λογοτεχνίας και μεταφράστρια Κατερίνα Σχινά. Θα παρευρεθεί η ποιήτρια και θα διαβάσει ποιήματά της.
Την εκδήλωση θα πλαισιώσει το μουσικό σχήμα «Ήχος του Νότου».

Κυριακή, 23 Απριλίου 2017

Θ΄ ΠΟΛΥΔΟΥΡΕΙΑ -ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Το Σάββατο 29 Απριλίου 2017, στις 08:00 μ.μ., στο Πνευματικό Κάντρο Καλαμάτας, ο Δήμος Καλαμάτας και ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Μεσσηνίας διοργανώνουν τα Θ΄ Πολυδούρεια, που εφέτος είναι αφιερωμένα στην ποιήτρια Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ. Στην εκδήλωση θα μιλήσει η Κατερίνα Σχινά ενώ συμμετέχει και το μουσικό σχήμα "Ο Ήχος του Νότου"

Για να δείτε το οπτικοακουστικό υλικό της εκδήλωσης πατήστε εδώ.

Σάββατο, 8 Απριλίου 2017

Σχέδιο Προγραμμάτων Σπουδών για το μάθημα της Ιστορίας στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Από Ι.Ε.Π. http://iep.edu.gr/index.php/el/component/k2/139-sxedio-programmaton-spoudon-gia-to-mathima-tis-istorias-stin-ypoxreotiki-ekpaidefsi

Κατατέθηκε το πόρισμα της επιτροπής στην οποία ανατέθηκε η εκπόνηση του Σχεδίου Προγραμμάτων Σπουδών για το μάθημα της Ιστορίας στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση. Η επιτροπή απαρτίζεται από τους: Ανδριανοπούλου Κωνσταντίνα, Κασβίκης Κώστας, Κόκκινος Γιώργος, Κουλούρη Χριστίνα, Παληκίδης Άγγελος, Παπανδρέου Ζέτα, Πετρίδης Τριαντάφυλλος, Πυρπυρής Παναγιώτης, Σακκά Βασιλική. Συντονίζεται από τον καθηγητή Πολυμέρη Βόγλη στον οποίο είχε ανατεθεί η εκπόνηση του σχεδίου από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.

Σχέδιο Προγραμμάτων Σπουδών για το μάθημα της Ιστορίας

Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017

Επιμορφωτική Ημερίδα: «Εναλλακτικές μορφές Αξιολόγησης για τον μαθητή»

Η επιμορφωτική ημερίδα: «Εναλλακτικές μορφές Αξιολόγησης για τον μαθητή», πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Αποστολοπούλειο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Τρίπολης, Εθνικής Αντιστάσεως και Παπαρρηγοπούλου, το Σάββατο 18 Μαρτίου 2017 και ώρα 9:00 π.μ.και την παρακολούθησαν περισσότερα από 150 άτομα.
Για να κατεβάσετε το εκπαιδευτικό υλικό της εισήγησης της κ. Αικατερίνης Κασιμάτη, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας ΑΣΠΑΙΤΕ: «Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για την καλλιέργεια δεξιοτήτων του 21ου αιώνα» πατήστε εδώ.
Για να κατεβάσετε το εκπαιδευτικό υλικό της εισήγησης του κ. Μανώλη Κουτούζη, Αναπληρωτή Καθηγητή ΕΑΠ, «Κουλτούρα εμπιστοσύνης στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο» πατήστεεδώ.
Για να κατεβάσετε το εκπαιδευτικό υλικό της παρουσίασης του Βιωματικού Εργαστηρίου κ. Σταύρου Κωτσάκη, Δ/ντή ΠΕΚ Τρίπολης: «Περιγραφική (Αυθεντική) Αξιολόγηση μαθητών» πατήστε εδώ.
Για να κατεβάσετε την περιγραφή της διαδικασίας διεξαγωγής του Βιωματικού Εργαστηρίου κ. Σταύρου Κωτσάκη, Δ/ντή ΠΕΚ Τρίπολης: «Περιγραφική (Αυθεντική) Αξιολόγηση μαθητών» πατήστε εδώ.
Για να κατεβάσετε ολόκληρο το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διεξαγωγή του Βιωματικού Εργαστηρίου κ. Σταύρου Κωτσάκη, Δ/ντή ΠΕΚ Τρίπολης: «Περιγραφική (Αυθεντική) Αξιολόγηση μαθητών» πατήστε εδώ.

Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2016-2017

Το υπουργείο ανακοινώνει σήμερα το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2017, με τα:

1. μαθήματα ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων
2. μαθήματα ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ γενικής παιδείας και ειδικότητας
3. ειδικά μαθήματα των υποψηφίων για εισαγωγή στα οικεία τμήματα

καθώς και τον:

Ορισμό προθεσμίας υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ.