Τρίτη, 26 Απριλίου 2016

ΠΟΛΥΤΡΟΠΗ ΑΡΜΟΝΙΑ-Συνέδριο ''Διδάσκοντας και Εμπνέοντας Εφήβους, για ένα αλλιώτικο σχολείο'' -ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣΔείτε τις εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο ''Διδάσκοντας και Εμπνέοντας Εφήβους, για ένα αλλιώτικο σχολείο'' ανά συνεδρία.

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ


Δείτε τα βίντεο του Συνεδρίου παρακάτω:
1η Συνεδρία, μέρος α'
https://youtu.be/sII-lanWvr8
1η Συνεδρία, μέρος β'
https://youtu.be/bE5brgyl2aU
1η Συνεδρία, μέρος γ'
https://youtu.be/53jxGcAtW-I

Σάββατο 5 Μαρτίου 2016, Αίθουσα 1, 1η Συνεδρία
https://www.youtube.com/watch?v=PfmtIUlHTtw
Σάββατο 5 Μαρτίου 2016, Αίθουσα 1, 2η Συνεδρία
https://www.youtube.com/watch?v=zu1BP04Kiy0
Σάββατο 5 Μαρτίου 2016, Αίθουσα 1, 3η Συνεδρία
https://www.youtube.com/watch?v=C89sbuFWgmk

Σάββατο 5 Μαρτίου 2016, Αίθουσα 2, 1η Συνεδρία
https://www.youtube.com/watch?v=6t9blQe4auc
Σάββατο 5 Μαρτίου 2016, Αίθουσα 2, 2η Συνεδρία
https://www.youtube.com/watch?v=sBE-EQ1GKoo
Σάββατο 5 Μαρτίου 2016, Αίθουσα 2, 3η Συνεδρία
https://www.youtube.com/watch?v=O-rY820gZgc

Σάββατο 5 Μαρτίου, Αίθουσα 3, 1η Συνεδρία
https://www.youtube.com/watch?v=ACugxSQg9XY
Σάββατο 5 Μαρτίου, Αίθουσα 3, 2η Συνεδρία
https://www.youtube.com/watch?v=iiWhqSHvTuY
Σάββατο 5 Μαρτίου, Αίθουσα 3, 3η Συνεδρία
https://www.youtube.com/watch?v=GDqEDp7RGtQ

Σάββατο 5 Μαρτίου, Αίθουσα 4, 1η Συνεδρία
https://www.youtube.com/watch?v=BAn8fUZPFsA
Σάββατο 5 Μαρτίου, Αίθουσα 4, 2η Συνεδρία
https://www.youtube.com/watch?v=0CHZ74kzUfo
Σάββατο 5 Μαρτίου, Αίθουσα 4, 3η Συνεδρία
https://www.youtube.com/watch?v=KO32fWsmOoo
 

Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ - Π. ΨΥΧΟΓΥΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΨΥΧΟΓΥΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΑΧΑΪΑΣΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ "ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ" 

ΜΕΣΣΗΝΗ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016


ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΕΔΩhttps://drive.google.com/folderview?id=0B1A85ZrjsK3vRWxTLWJUTU9aYW8&usp=sharing

Τρίτη, 19 Απριλίου 2016

Προαγωγικές-Απολυτήριες εξετάσεις Γυμνασίων-Γενικών Λυκείων-ΕΠΑΛ περιόδου Μαΐου-Ιουνίου 2016 - ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Εν όψει των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων στα Γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ κατά το σχολ. έτος 2015-16 υπενθυμίζουμε, προς διευκόλυνσή σας, τα ακόλουθα.

Οι εξετάσεις στα Γυμνάσια διεξάγονται με βάση το Π.Δ 319 (ΦΕΚ 261 Α/2000).

Ο τρόπος εξέτασης για τα Γενικά Λύκεια γίνεται σύμφωνα με την εγκύκλιο 188140/Δ2/20-11-2015 του ΥΠ.Π.Ε.Θ «Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης μαθημάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016».

Οι εξετάσεις στα ΕΠΑΛ γίνονται σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ4/59791/Δ4/08-04-2016 του ΥΠ.Π.Ε.Θ «Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων όλων των τάξεων Ημερησίων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2015-2016»

Εφιστάται η προσοχή στους διδάσκοντες να μελετήσουν προσεκτικά τις σχετικές εγκυκλίους σχετικά με την διατύπωση των θεμάτων και τη βαθμολογία των ερωτήσεων σε κάθε μάθημα. Θεωρείται δεδομένο ότι τα θέματα, τα οποία θα τεθούν, θα είναι κοινά, όπως ορίζεται από τον σχετικό νόμο (Π.Δ 60/2006, άρθρο 16, παρ. 4).

Ζητήματα Παιδαγωγικής στις εξετάσεις.
Στο ίδιο παιδαγωγικό πλαίσιο, κατά την επιλογή/διαμόρφωση των «θεμάτων» λαμβάνουμε υπόψη τους συγκεκριμένους μαθητές μας (μαθησιακές ιδιαιτερότητες και ανάγκες στις οποίες πρέπει να ανταποκριθούμε και ως προς τη διατύπωση των θεμάτων).
Απαραίτητο, επιπλέον, είναι τα ζητούμενα να έχουν διατυπωθεί με ακρίβεια, σαφήνεια και με ολοκληρωμένο νόημα, με γνώμονα οι μαθητές να μπορούν να απαντήσουν άμεσα και όχι «να εξαρτώνται» από προφορικές συμπληρωματικές διευκρινίσεις. Με θέματα σαφή και ακριβή, οι εξετάσεις σε επίπεδο σχολικής μονάδας βοηθούν και στην προετοιμασία των μαθητών για το μέλλον, για άλλες εξετάσεις όπου δεν επιτρέπονται οι διευκρινίσεις.
Επισημαίνουμε, βέβαια, ότι οι μαθητές πρέπει να εξοικειώνονται σε όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους με τη διαδικασία κατανόησης της εκφώνησης των ζητουμένων χωρίς συμπληρωματικές προφορικές διευκρινίσεις. Μια απότομη αλλαγή τακτικής στις εξετάσεις μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την επίδοσή τους, χωρίς δική τους ευθύνη.

Πιο αναλυτικά:
 • Θα πρέπει να αποφεύγεται η αυθαίρετη, κατά την κρίση του εκπαιδευτικού, μοριοδότηση /βαθμολόγηση των ερωτήσεων-θεμάτων. Για τη σωστή μοριοδότησή τους θα πρέπει να τηρούνται ακριβώς οι διατάξεις των σχετικών Π.Δ. Ο βαθμός κάθε επιμέρους ερώτησης- θέματος θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς.
 • Ως προς την επιλογή και διαμόρφωση των θεμάτων, προσπαθούμε τα θέματά μας να καλύπτουν ευρείας έκτασης ύλη και να είναι αντιπροσωπευτικά όσων διδάξαμε επαρκώς, δηλαδή να αφορούν τους κεντρικούς διδακτικούς στόχους κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
 • Επίσης, για παιδαγωγικούς λόγους χρειάζεται να είναι κλιμακούμενης (διαβαθμισμένης) δυσκολίας.
 • Τα θέματα πρέπει να διατυπώνονται έτσι ώστε να ελέγχεται η απόδοση πληροφοριακών γνωστικών στοιχείων και να διερευνάται η ικανότητα του μαθητή να ανακαλεί, να εφαρμόζει, να συνδυάζει, να συνθέτει, να κρίνει και γενικότερα να επεξεργάζεται δημιουργικά τα δεδομένα στοιχεία.
 • Τα θέματα θα πρέπει να είναι γραμμένα στον Η/Υ και να είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή.
 • Θα πρέπει να αποφεύγεται η εξεζητημένη ορολογία, που μπορεί να δυσκολέψει τους μαθητές και δεν είναι ανάλογη με εκείνη του σχολικού εγχειριδίου, στις εκφωνήσεις των θεμάτων.
 • Οι ερωτήσεις πρέπει να είναι σαφείς, κατανοητές και ανάλογες με το γνωστικό επίπεδο των μαθητών.
 • Τα υπό εξέταση θέματα θα πρέπει να έχουν προσεγγιστεί κατά τη διδασκαλία με ανάλογα παραδείγματα, ώστε να έχουν γίνει κατανοητά από τους μαθητές και να μην τους αιφνιδιάσουν.
 • Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να απαντούν πρώτα οι ίδιοι γραπτώς και αδρομερώς στα ερωτήματα, πριν αυτά δοθούν στους μαθητές, ώστε να αποφεύγονται αστοχίες και ασάφειες.
 • Θέματα εκτός διδακτέας ύλης, τα οποία διδάχτηκαν στη διάρκεια των μαθημάτων, δεν εξετάζονται / αξιολογούνται.
 • Οι ερωτήσεις πρέπει να καλύπτουν όσο τον δυνατόν περισσότερη από την εξεταστέα ύλη και να συμφωνούν με τους διδακτικούς στόχους κάθε ενότητας/αντικειμένου.
 • Καλό θα είναι να αξιοποιηθούν πολυτροπικά κείμενα και οπτικό υλικό (π.χ. Ιστορία, Ν. Γλώσσα), εφόσον βέβαια έχει προηγηθεί ανάλογη επεξεργασία κατά τη διάρκεια της χρονιάς.
 • Τα σημαντικά σημεία της διδαγμένης ύλης των γνωστικών αντικειμένων είναι παιδαγωγικά ορθό να εξετάζονται στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Οι μαθητές κρατούν στη μνήμη τους τα θέματα των εξετάσεων.
 • Στην περίπτωση των μαθητών που έχουν διαγνωστεί αρμοδίως με δυσλεξία /μαθησιακές δυσκολίες και εξετάζονταιπροφορικά, χρειάζεται προσοχή και λεπτότητα, ώστε να αποδώσουν το καλύτερο που μπορούν. Είναι απαραίτητο να βρούμε χώρο και χρόνο για την προφορική εξέτασή τους και να τους διατυπώνουμε απλά τις ερωτήσεις ή και να τις αναδιατυπώνουμε με διαφορετικές λέξεις, όταν χρειαστεί, προσέχοντας να μην τους δημιουργούνται αισθήματα άγχους ή προσβολής. Εάν χρειάζεστε περισσότερη σχετική βοήθεια, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΚΕΔΔΥ Μεσσηνίας, (κ. Κ. Σαραβελάκη τηλ. 27213-61228).
 • Τέλος, οφείλουμε ως εκπαιδευτικοί να διαφυλλάξουμε ένα κλίμα ηρεμίας, ευγένειας, ήθους και αξιοπρέπειας για εξεταζόμενους και εξεταστές, με την τήρηση κανόνων εξέτασης και αξιοπιστίας των σχολικών θεσμών. Ο τρόπος με τον οποίο θα επιδιώξουμε την καλλιέργεια του ήθους των μαθητών στις εξετάσεις υπογραμμίζει τη λειτουργία ενός εκπαιδευτικού συστήματος που στηρίζει και στηρίζεται σε δημοκρατικές αρχές και δεν διέπεται από αυταρχικότητα και εν τέλει αντιδημοκρατική νοοτροπία. Είναι ανάγκη στις μέρες μας να βιώσουν μέσα από το σχολείο οι μαθητές μας ότι το ήθος, η ευγένεια και ο σεβασμός αποτελούν αξίες που διέπουν κάθε πτυχή συμπεριφοράς στη δημοκρατία.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους φιλολόγους των σχολείων τους, καθώς επίσης και τους καθηγητές που διδάσκουν με δεύτερη ανάθεση φιλολογικά μαθήματα.

Σας εύχομαι ολόψυχα καλή δύναμη στην υπεύθυνη διαδικασία της διεξαγωγής των εξετάσεων. Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

Η Σχολική Σύμβουλος ΠΕ02 Μεσσηνίας
Δρ. Δήμητρα Σταθοπούλου

Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2016

Επιμορφωτικό σεμινάριο εργαστηριακού τύπου για τη βαθμολόγηση της Νεοελληνικής Γλώσσας στις Πανελλαδικές εξετάσεις

   

     Προσκαλούνται οι φιλολόγοι των σχολικών μονάδων της Μεσσηνίας (πλην Τριφυλλίας) σε επιμορφωτικό σεμινάριο εργαστηριακού τύπου σχετικά με τη βαθμολόγηση της Νεοελληνικής Γλώσσας στις Πανελλαδικές εξετάσεις.
    Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 5 Απριλίου 2016, στο 4ο ΓΕΛ Καλαμάτας και ώρα 17:00-20:00. Tα εργαστήρια συντονίζουν η κ. Αγάθη Γεωργιάδου, και η κ. Ρούλα Μουντάνου, διαχειρίστριες του μεγαλύτερου φιλολογικού blog agathi.pb με πανελλήνια εμβέλεια, σε συνεργασία με τις σχολικές συμβούλους Φιλολόγων Μεσσηνίας. Θα εργαστούμε σε αναβαθμολογημένα γραπτά μαθητών περασμένων ετών από το Βαθμολογικό Κέντρο Τρίπολης και θα συζητήσουμε τα προβλήματα που ανακύπτουν.
     Οι φιλόλογοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο εργαστήριο θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στο Γραφείο Σχολικών Συμβούλων Μεσσηνίας στη Γραμματέα Παναγιώτα Μπελόγιαννη και στο τηλέφωνο 27210-28521 μέχρι την Παρασκευή 1η Απριλίου και ώρα 14:00. Μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή όχι μόνο όσοι εκπαιδευτικοί διδάσκουν σε Λύκειο, αλλά και όσοι διδάσκουν σε Γυμνάσιο και επιθυμούν να παρακολουθήσουν το εργαστήριο.
     Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες των σχολείων να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους φιλολόγους των σχολείων τους.

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Οι Σχολικές Σύμβουλοι ΠΕ02 Μεσσηνίας

Δρ. Δήμητρα Σταθοπούλου                                 Δρ. Βασιλική Σακκά

Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΦ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

                               

42o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Π.Ε.Φ.

ΣΟΦΟΚΛΗΣ
Ο μεγάλος κλασικός της τραγωδίας 

Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Μεσσηνίας και η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων διοργανώνει διημερίδα με ανακοινώσεις από το 42ο ετήσιο συνέδριο της Π.Ε.Φ. στις Σέρρες, στις 12-14 Νοεμβρίου 2015,  "ΣΟΦΟΚΛΗΣ, Ο μεγάλος κλασικός της τραγωδίας" . Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στην Καλαμάτα, 1 - 2 Απριλίου 2016, στην Αίθουσα εκδηλώσεων 1ου Γυμνασίου Καλαμάτας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Π.Ε.Φ. ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ (ABSTRACTS)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 42ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Π.Ε.Φ. ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ

Για τις ανακοινώσεις του συνεδρίου πατήστε εδώ.

Β΄ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ "ΜΙΜΗΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ"

Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 των ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ με το ΝΕΟ Σύστημα
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΜΑΘΗΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(Ο.Π.= Ομάδα Προσανατολισμού)
ΔΕΥΤΕΡΑ
16-5-2016
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ
18-5-2016
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
+ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
20-5-2016
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
23-5-2016
ιστορία
φυσική
Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ
25-5-2016
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
27-5-2016
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Προγραμματιστικό Περιβάλλον
Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
30-5-2016
λατινικά
χημεία
Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ
1-6-2016
βιολογία
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08.00 π.μ.
Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.
Τα μαθήματα, για τα οποία έχει καθοριστεί εξεταστέα ύλη κοινή για το παλαιό και το νέο σύστημα συνεξετάζονται.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ (ΓΕΛ)ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Β΄ στα μαθήματα γενικής παιδείας και επιλογής) με το ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΜΑΘΗΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
16-5-2016
-ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ
18-5-2016
-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
+ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ 2 ΚΥΚΛΩΝ)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
20-5-2016
-ΒΙΟΛΟΓΙΑ
-ΦΥΣΙΚΗ
-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
-ΙΣΤΟΡΙΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
23-5-2016
-ΙΣΤΟΡΙΑ
-ΦΥΣΙΚΗ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
+ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ 2 ΚΥΚΛΩΝ)
ΤΕΤΑΡΤΗ
25-5-2016
-ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
27-5-2016
-ΒΙΟΛΟΓΙΑ
- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Προγραμματιστικό Περιβάλλον
-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)
ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)
ΔΕΥΤΕΡΑ
30-5-2016
-ΛΑΤΙΝΙΚΑ
-ΧΗΜΕΙΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ
1-6-2016
-ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
-ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ
-ΧΗΜΕΙΑ – ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)
ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)
Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08.00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες. Τα μαθήματα, για τα οποία έχει καθοριστεί εξεταστέα ύλη κοινή για το παλαιό και το νέο σύστημα συνεξετάζονται.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ με το ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΗΜΕΡΑ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΤΡΙΤΗ
17-5-2016
-ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΠΕΜΠΤΗ
19-5-2016
-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΤΡΙΤΗ
24-5-2016
-ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ II
-ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
-ΒΟΟΤΡΟΦΙΑ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ
26-5-2016
-ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
-ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ
-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ
28-5-2016
-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ
-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
ΤΡΙΤΗ
31-5-2016
-ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ
-ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ
-ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ
2-6-2016
-ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
-ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ ΙI
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
3-6-2016
-ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ
4-6-2016
- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
-ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
-ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ
6-6-2016
-ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
-ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08.00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες. Τα μαθήματα, για τα οποία έχει καθοριστεί εξεταστέα ύλη κοινή για το παλαιό και το νέο σύστημα συνεξετάζονται.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄)
ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) με το ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΑ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΤΡΙΤΗ
17-5-2016
-ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΠΕΜΠΤΗ
19-5-2016
-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
ΣΑΒΒΑΤΟ
28-5-2016
-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ
- ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
-ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΙΙ
-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΡΙΤΗ
31-5-2016
-ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ
-ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ
-ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
-ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ
2-6-2016
-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
-ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ Ι
-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ
-ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
-ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
3-6-2016
-ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ
-ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ
-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ
4-6-2016
- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
-ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ
-ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ
-ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
6-6-2016
-ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
-ΑΝΘΟΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
-ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΙ
-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ
Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων.
Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08.00 π.μ.
Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από τα μαθήματα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο και Γραφιστικές Εφαρμογές, για τα οποία η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες. Οι υποψήφιοι των Εσπερινών ΕΠΑΛ (Ομάδα Α΄) εξετάζονται μόνο στα μαθήματα γενικής παιδείας Νεοελληνική Γλώσσα και Μαθηματικά Ι. Τα μαθήματα, για τα οποία έχει καθοριστεί εξεταστέα ύλη κοινή για το παλαιό και το νέο σύστημα συνεξετάζονται.

Σάββατο, 12 Μαρτίου 2016

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΟΙΗΣΗΣ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ


Οι εκδόσεις "Κίχλη", ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Μεσσηνίας και το βιβλιοπωλείο "Βιβλιόπολις" , στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ποίησης, παρουσιάζουν τον ποιητή, κριτικό και βιβλιογράφο Δημήτρη Δασκαλόπουλο και τη νέα του ποιητική συλλογή "Με δίχτυ τον άνεμο", το Σάββατο 19 Μαρτίου στις 19:30, στο Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας. Θα μιλήσουν ο Σταύρος Τσαγκαράκης, φιλόλογος συγγραφέας και ο Βασίλης Μπαζάνης, φιλόλογος, γραμματέας του ΣΦΜ. Ποιήματα θα διαβάσει η Μίνα Σταθοπούλου, φιλόλογος, αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Φιλολόγων Μεσσηνίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016

ΕΙΡΗΝΗ - ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Το « Ειρήνη» αποτελεί ένα εκπαιδευτικό υλικό απευθυνόμενο σε παιδιά ηλικίας 5 έως 8 ετών. Περιλαμβάνει:
-- Μια ταινία κινουμένων σχεδίων (διάρκειας 7 λεπτών)
-- Σημειώσεις για εκπαιδευτικούς / Φυλλάδιο
Η ιστορία αναφέρεται σε ένα μικρό κορίτσι που αναγκάζεται να εγκαταλείψει το σπίτι της, να δοκιμάσει την ανασφάλεια και την απόρριψη μέχρι να βρει ζεστασιά, προστασία και στοργή σε ένα νέο σπιτικό.Η «Ειρήνη» έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν μέσα στην τάξη θέματα όπως η διαφορετικότητα, η ανεκτικότητα και οι πολιτισμικές διαφορές. Η ταινία κινουμένων σχεδίων «Ειρήνη» διαρκεί 7 λεπτά και συνοδεύεται από εγχειρίδιο με σημειώσεις για τους εκπαιδευτικούς.
ΥΛΙΚΟ:

Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Μεσσηνίας διοργανώνει Δεκαπέντε Μαθήματα Παγκόσμιας Ιστορίας , με βασική ομιλήτρια την καθηγήτρια ιστορίας κυρία Μαρία Δ. Ευθυμίου, στην αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου Γυμνασίου Καλαμάτας από Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2016 έως και Κυριακή, 21Φεβρουαρίου 2016 κατά τις ημέρες: Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. 
Ώρες: Παρασκευή, 5:30 μμ -9:00 μ.μ./ Σάββατο, 5:30 μμ-9:00 μ.μ. / Κυριακή, 9:30 πμ -13:00 μμ.
(Απαιτείται προεγγραφή. Έξοδα φακέλου για όλη τη σειρά των μαθημάτων: 20€)
Εγγραφές στα γραφεία μας Τετάρτη 13/1, Παρασκευή 15/1, Δευτέρα 18/1, Τετάρτη 20/1 ώρες 5-7.
Για μελλοντικές εκδηλώσεις του Συνδέσμου Φιλολόγων Μεσσηνίας (Χειμώνας - Άνοιξη 2016) πατήστε εδώ.