Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2014

Η συλλογιστική πορεία στην παράγραφο ή σε ολόκληρο το κείμενο ως θέμα εξετάσεων (Φιλόλογοι της διαδικτυακής κοινότητας agathi.pbworks.com)

Η συλλογιστική πορεία στην παράγραφο ή σε ολόκληρο το κείμενο ως θέμα εξετάσεων
(Φιλόλογοι της διαδικτυακής κοινότητας agathi.pbworks.com)
Πρόκειται για ένα ερώτημα που μέχρι πρόσφατα αφορούσε κυρίως τους μαθητές της Γ’ Τάξης του Λυκείου, αλλά ήδη από τον Μάιο του 2014 και ακόμη περισσότερο από τον Νοέμβριο του 2014 γενικεύτηκε και ως «θέμα» ζητείται από την ΤΘΔΔ τόσο από τους μαθητές της Α΄ Τάξης όσο και από τους μαθητές της Β΄.
Το ζητούμενο αυτό –που συμμετέχει συχνά με 10 μόρια στην αξιολόγηση των μαθητών- είναι ιδιαίτερα ακανθώδες:
Η σχετική θεωρία που περιλαμβάνεται στα εγχειρίδια της Γλώσσας (σε αυτό της Α΄ Λυκείου αλλά ιδίως σε αυτό της Γ΄ Λυκείου) είναι ασαφής και συχνά αντιφατική. Σε κάθε περίπτωση είναι ανεπαρκής.
Το ερώτημα αυτό έχει τεθεί στις Πανελλήνιες Εξετάσεις οκτώ (8) φορές: μία φορά στις Απολυτήριες Εξετάσεις του Ημερησίου Λυκείου του 2002 (σημειωτέον ότι το 2004 ζητήθηκε η αναγνώριση τυπικού συλλογισμού και όχι συλλογιστικής πορείας παραγράφου), έξι φορές στις Επαναληπτικές Απολυτήριες Εξετάσεις των Ημερησίων Λυκείων (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008) και μία φορά στις Εισαγωγικές Εξετάσεις των Ομογενών το 2005, προκαλώντας σε κάποιες περιπτώσεις (για παράδειγμα στις εξετάσεις του 2002) πλήθος διαφορετικών προσεγγίσεων, ακόμη και από ειδικούς, οι οποίες έχουν αποτυπωθεί στα ΜΜΕ και στο διαδίκτυο.
Η ανίχνευση της συλλογιστικής πορείας παραγράφου και κειμένου αναφέρεται ρητά στην εξεταστέα ύλη της Γλώσσας Γ΄ Λυκείου όλα τα τελευταία χρόνια, αλλά έχει απενεργοποιηθεί η εξέτασή της για ευνόητους λόγους.
Στα ήδη δημοσιευμένα θέματα στην ΤΘΔΔ για την Γλώσσα της Α’ η άσκηση απαντά 10 φορές και στην τράπεζα της Β' 44 φορές, βρίσκοντας ανεπαρκώς προετοιμασμένους τόσο τους μαθητές της Α' όσο και της Β΄. Οι μαθητές της Α΄ έχουν μία, σύντομη, επαφή με τη σχετική θεωρία, ενώ οι μαθητές της Β΄ πρέπει να αρκεστούν στις γνώσεις της Α΄ Λυκείου.
Η θεωρία σχετίζεται με ζητήματα της επιστήμης της Λογικής, την οποία οι μαθητές δεν διδάσκονται ούτε αυτοτελώς ούτε ως τμήμα άλλου γνωστικού αντικειμένου.
Η κατανόηση και εμπέδωση αυτής της θεωρίας στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας δεν είναι εφικτή, διότι θα μετέτρεπε το μάθημα σε μάθημα Λογικής ή Φιλοσοφίας.
Υπάρχουν μεγάλες επιφυλάξεις από αρμόδιους επιστήμονες ως προς τον όρο «συλλογιστική πορεία», ιδίως αν αναζητείται σε ολόκληρη παράγραφο ή σε ολόκληρο κείμενο (η σχετική επιχειρηματολογία είναι δύσκολο να μεταφερθεί εδώ). Και πάντως ο εντοπισμός της δυσκολεύει ή και οδηγεί σε διαφορετικές θέσεις ενήλικους επιστήμονες. Πόσο μάλλον άπειρους εφήβους.
Χαρακτηριστικές είναι οι συζητήσεις που γίνονται ανάμεσα στους διδάσκοντες το μάθημα της Γλώσσας. Μία μικρή αναζήτηση στο διαδίκτυο αναδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος.
Ενώ όμως εξετάζεται σπάνια, απορροφά ένα μεγάλο μέρος της διδασκαλίας σε βάρος της ουσιαστικής μάθησης και δημιουργεί άγχος σε διδάσκοντες και μαθητές. Εκτιμούμε μάλιστα ότι ούτε συμβάλλει ούτε αποδεικνύει την ουσιαστική κατανόηση ενός κειμένου και των λογικών διεργασιών που αυτό εμπεριέχει.
Για όλους αυτούς τους λόγους θεωρούμε ανεπιτυχή και ατελέσφορη αυτήν την άσκηση με τον τρόπο που εξετάζεται. Η ένταξη εξάλλου ενός συλλογισμού στο σχήμα που προβλέπεται στα σχολικά βιβλία του Λυκείου (παραγωγικός, επαγωγικός, αναλογικός), είναι μια καθαρά μηχανιστική διαδικασία, που δεν παρουσιάζει καθ’ εαυτήν ενδιαφέρον.
Προτείνουμε η κατανόηση της λογικής οργάνωσης ενός κειμένου και η αξιολόγηση της επιχειρηματολογίας του συγγραφέα να ανιχνεύεται:
Με την περίληψη: αυτή καθαυτή η περίληψη είναι μία τέτοια άσκηση.
Με ερωτήσεις κατανόησης που εστιάζουν στην αναζήτηση του συμπεράσματος και του σχετικού αποδεικτικού υλικού.
Στον κριτικό έλεγχο των επιχειρημάτων. Τελικός στόχος οφείλει να είναι η κριτική αντίδραση του μαθητή, η οποία με τα σημερινά θέματα περιθωριοποείται

Τέλος σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαία η εξέταση του μαθητή και στην αναγνώριση των δομικών αξόνων μη αποδεικτικής παραγράφου (πχ παραγράφου περιγραφικής, αφηγηματικής ή εκθετικής οργανωμένης στον άξονα του χώρου ή του χρόνου ή της λογικής με κατευθύνσεις όπως «μερικό – γενικό, σημαντικό – ασήμαντο, υλικό – πνευματικό, ατομικό – συλλογικό» κτο), προτείνουμε να μην ενταχθούν τέτοιες ασκήσεις στα κριτήρια της Τράπεζας, τουλάχιστον μέχρι να αποσαφηνιστεί επισήμως η σχετική θεωρία και να προωθηθεί κατάλληλο διδακτικό υλικό (ασκήσεις, πίνακες) στους διδάσκοντες.
Τα στοιχεία και ο αναλυτικός προβληματισμός που περιληπτικά και σχηματικά καταθέτουμε σε αυτό το κείμενο είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου. Όπως εξάλλου είμαστε ανοιχτοί σε τεκμηριωμένο αντίλογο και σε σαφείς υποδείξεις στις παραπάνω απορίες. Ευνόητο είναι ότι μας είναι πολύτιμη κάθε βιβλιογραφική παραπομπή.

Οι φιλόλογοι
Γιούλη Αλεξίου
Γαβριέλλα Ασπράκη
Ελένη Αυγέρη
Σταυρούλα Βίτσα
Έλενα Βλαχογιάννη
Τριαντάφυλλος Βοκορόκος
Λυδία Γαλίτη
Αλεξάνδρα Γερακίνη
Αγάθη Γεωργιάδου
Κορίνα Γεωργιάδου
Ελένη Γούλα
Αναστασία Γρηγοριάδου
Κάλλη Γώγου
Ιωάννα Δεκατρή
Μαρία Δεμοιράκου
Σοφία Δεσποτίδου
Μαρία Δημερούκη
Τάνια Ζουρνατζή
Αναστασία Θύμνιου
Κωνσταντίνος Καλαφάτης
Στέλλα Καλιώρα
Παναγιώτης Καρακολίδης
Ελένη Καρακολίδου
Κατερίνα Καρακώτσου
Ειρήνη Κασσωτάκη
Μαρία Κατσάνη
Αγγελική Καψάσκη
Δημήτρης Κιτσούλης
Σωτηρία Κούζιλου
Αλεξάνδρα Κυριακουλάκη
Καλλιρρόη Κωνσταντοπούλου
Άγγελος Λάζαρης
Αναστάσιος Λάζος
Στάθης Λεουτσάκος
Βίκυ Μαγδανοζίδου
Άννα Μάμου
Ελένη Μαργαρού
Πηγή Μήλλα
Αντώνης Μιχαηλίδης
Πολίνα Μοίρα
Ρούλα Μουντάνου
Σταυρούλα Μουρκάκου
Γιάννα Μπακάλη
Ελένη Μπενέκου
Μαρία Μπετσάκου
Βάλια Μπουγάδη
Κατερίνα Μπουκόρου
Μαρία Μπουκόρου
Γιώργος Μύσταξ
Βίκυ Ναούμ
Γεωργία Νικολοπούλου
Αχιλλέας Ντελλής
Αθηνά Πανταζή
Χαρίκλεια Πανοπούλου
Νεκταρία Παπαγιαννοπούλου
Αθανασία Παπαδοπούλου
Μαρία Παπαδοπούλου
Ρία Παπαμανώλη
Λιάνα Περράκη
Γιάννης Πασσάς
Άννα Πολίτου
Πολύβιος Πρόδρομος
Γιάννης Ρουμπάκης
Βαρβάρα Ρούσσου
Ιωάννα Ρωμανού
Βασιλική Σακκά
Μαρία Σανιδά
Σωτηρία Σιαμαντούρα
Αφροδίτη Σιάσιου
Πόπη Σιγανού
Κωνσταντίνα Σιώτου
Μαίρη Σκαλιδάκη
Αναστασία Σκόρδου
Ιωάννα Σπηλιοπούλου
Αλίκη Συμεωνάκη
Ευαγγελία Σύρμα
Δήμητρα Σταθοπούλου
Βασιλική Τακτικού
Παρασκευή Τιμπλαλέξη
Βασιλική Τόλη
Νάγια Τρίγκα
Παναγιώτης Τσακός
Πηνελόπη Τσαλίκουσου
Γιάννης Τσιτσεκίδης
Ειρήνη Τσουκαλά
Παναγιώτης Τσουκαλάς
Σοφία Φελλαχίδου
Δήμητρα Φιλοπούλου
Αλεξάνδρα Φορλίδα
Σοφία Χαντζή
Νάντια Χαριζοπούλου
Κατερίνα Χαρμπή
Μυρσίνη Χλιαουτάκη
Αρετή Χρήτη
Νίκη Χρυσού
Γιώργος Σερεμετάκης

Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2014

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝLife of the poor and the rich...


Nα πώς είναι στην πραγματικότητα οι γεμάτες Like ζωές του Facebook Πηγή: www.lifo.gr

Ένα εξαιρετικό φιλμάκι για το ναρκισσιστικό τσίρκο των social media
Πηγή: www.lifo.gr


H Guernica του Πικάσο σε 3D animation


Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014

Επιμορφωτικό σεμινάριο στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Οι Σχολικές Σύμβουλοι ΠΕ02 Μεσσηνίας σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Φιλολόγων Μεσσηνίας διοργανώνουν επιμορφωτικό σεμινάριο για την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία.
Το πρόγραμμα του σεμιναρίου έχει ως εξής:

1. «Έπος και Τραγωδία: από την Ιλιάδα στην Οδύσσεια» (Δ. Ν. Μαρωνίτης) 

2. Δοκιμή ενδογλωσσικής μετάφρασης και ερμηνευτικής ανάλυσης στην «Αντίστροφη
Τάξη» : Ξενοφώντος Ελληνικά, Βιβλίο 2, Κεφάλαιο 2: «Η εκτέλεση του Θηραμένη»
(Βασίλης Μπαζάνης).

3. «Ιστορίες και αναπαραστάσεις για την αυτοχθονία των Αθηναίων-θεωρητικό πλαίσιο» (Λάμπρος Πόλκας)
Θα ακολουθήσει ανοιχτό εργαστήριο εφαρμογής της πρότασης του κ. Λ. Πόλκα με αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών

Η επιμορφωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014 στο 4ο ΓΕΛ Καλαμάτας και ώρα 5.00 - 8:00 μ.μ.

Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014

ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ 2015Βραβείο ποίησης πρωτοεμφανιζόμενου ποιητή "Μ. Πολυδούρη", εις μνήμη της ποιήτριας Μ. Πολυδούρη, με χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ, προκήρυξαν ο Δήμος Καλαμάτας, η Κοινωφελής Επιχείρηση "Φάρις" και ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Μεσσηνίας. Το βραβείο είναι ετήσιο, πανελλήνιο και για φέτος θα δοθεί στα Ζ΄ Πολυδούρεια.
Η αίτηση συμμετοχής για το βραβείο πρέπει να συνοδεύεται από την ποιητική συλλογή, η οποία έχει εκδοθεί την προηγούμενη χρονιά της βράβευσης (για φέτος έκδοση μέχρι 31/12/2014), και κατατίθεται στη Γραμματεία της Κ.Ε. "Φάρις" (τηλ. 27210-95611-13) μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2015, σε πέντε αντίτυπα, με την ένδειξη "Για το Βραβείο Ποίησης Μ. Πολυδούρη".
Η Επιτροπή, που θα κρίνει τα ποιήματα αυτά και όσα κατά την κρίση της δεν έχουν τυχόν υποβληθεί (αν τα υποβληθέντα δεν την ικανοποιούν) είναι πενταμελής και συγκροτήθηκε με βάση τον Κανονισμό Θέσπισης Βραβείου Ποίησης "Μ. Πολυδούρη".

41ο ετήσιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
Πολυτεχνείου 6, 10433 Αθήνα
τηλ.: 210-5243434, fax: 210-5228231
e-mail: p-e-f@otenet.gr
 Αθήνα, 13/9/2014
                                                                 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 Το 41ο  ετήσιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων με θέμα: «Η αρχαία λυρική ποί-
ηση και η διαχρονική της επίδραση», θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα (Αίθουσα Φιλολογικού
Συλλόγου «Παρνασσός»), από 20 έως 22 Νοεμβρίου 2014, Πέμπτη (πρωΐ-απόγευμα), Παρασκευή
(πρωΐ-απόγευμα), Σάββατο (πρωΐ).
 Το αναλυτικό Πρόγραμμα θα αναρτηθεί προσεχώς.
Από την Π.Ε.Φ.

Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2014

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΟΙΚΕΙΩΘΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ


 Crunchzilla Code Monsterhttp://www.crunchzilla.com/
Το Crunchzilla Code Monster σχεδιάστηκε για τα παιδιά από τον Greg Linden, ο οποίος ήθελε να μάθουν προγραμματισμό τα παιδιά του. Θα λέγαμε πως μοιάζει με έναν κειμενογράφο, ένα πρόγραμμα επεξεργασίας WYSIWYG στο οποίο το ένα τμήμα από το παράθυρο που σας ανοίγει είναι για τον κώδικα και το άλλο τμήμα παράθυρο για να δεις τι κάνει ο κώδικας. Το Code Monster (Τέρας του Κώδικα) στην κορυφή είναι ένας φιλικός δράκος που σε καθοδηγεί από το ένα μάθημα στο άλλο. Στο σύνολό τους τα μαθήματα είναι 59. Για να μετακινηθείτε από το ένα μάθημα στο άλλο, δεν έχετε παρά να κάνετε κλικ στο συννεφάκι/φούσκα (speech bubble). Τα μαθήματα ξεκινάνε εύκολα και όλα είναι διαδραστικά. Τόσο οι μεταβλητές και οι παράμετροι όσο και τα πολύχρωμα αντικείμενα, όπως κουτιά και δέντρα που εισάγονται, δημιουργήθηκαν με κώδικα JavaScript. Το σημαντικό είναι πως τα λάθη, όχι μόνον εντοπίζονται αλλά, εξηγούνται κιόλας. Το Code Monster αποθηκεύει το μάθημα που κάνετε κάθε φορά έτσι ώστε να μπορείτε ανά πάσα στιγμή να σταματήσετε και να συνεχίσετε αργότερα ή όποτε εν πάση περιπτώσει σας βολεύει. Μάλιστα, εφ’ όσον συνεχίσετε από τον ίδιο browser και στο ίδιο μηχάνημα, θα σας πάει κατευθείαν στο μάθημα που σταματήσατε.
Τι θα ενθουσιάσει το παιδί: Ναι μεν στο αριστερό τμήμα του παραθύρου είναι η JavaScript αλλά στο δεξί τμήμα, ως δια «μαγείας», δημιουργούνται απλά γραφικά. Έτσι λοιπόν, για να μάθει το παιδί προγραμματισμό, δεν έχει παρά να παίξει με τον κώδικα και αμέσως θα βλέπει τα πολύχρωμα αποτελέσματα στα δεξιά.

Logo - http://el.media.mit.edu/logo-foundation/index.html
Ευχάριστη Μάθηση των δομών ελέγχου στον προγραμματισμό με την βοήθεια των βασικών δεδομένων όπως είναι οι λέξεις, οι λίστες και οι πίνακες.
Η Logo είναι μια από τις αρχαιότερες γλώσσες εκπαιδευτικού προγραμματισμού. Δημιουργήθηκε το 1967 για εκπαιδευτική χρήση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διδάξει τα βασικά της επιστήμης των υπολογιστών. Έγινε γνωστή με την υλοποίηση του Turtle Graphics. Από τα σπάργανά της ακόμα εξελίχθηκε και επεκτάθηκε σε διαφορετικές εκδόσεις για όλα τα λειτουργικά συστήματα. Κάποιες καλές πηγές, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για αυτήν την γλώσσα προγραμματισμού, είναι οι Turtle Academy και Turtle Logo.
Τι θα ενθουσιάσει το παιδί: Η διδασκαλία παρεούλα με την χαριτωμένη χελώνα, οι εντολές, τα βασικά σχήματα και τα γραφικά που δημιουργούν.

Scratch - http://scratch.mit.edu/
Ευχάριστη Μάθηση με εικονογραφημένη διαδραστικότητα χωρίς να μαθαίνουν την σύνταξη του προγραμματισμού.
Δεν μπορείτε να αμφισβητήσετε τα 3.000.000 τεκμηριωμένα projects του. Το Scratch καυχιέται για την παγκόσμια κοινότητά του και εδώ έγκειται ο πλούτος της μάθησης. Με το Scratch, μπορείτε να δημιουργήσετε διαδραστικές ιστορίες, κινούμενα σχέδια, μέχρι και παιχνίδια μπορείτε να φτιάξετε.
Τι θα ενθουσιάσει το παιδί: Αφήνει το πεδίο ελεύθερο για να καλπάσει η φαντασία, χωρίς να διδάσκει τις περίπλοκες έννοιες του προγραμματισμού. Απλά παίξτε με τα ξωτικά, σέρνοντάς τα (με drag και drop).

EToyshttp://www.squeakland.org/
Ευχάριστη Μάθηση εννοιών με σκριπτάκια που μπορούν να προγραμματισθούν.
Το EToys, όπως και το Scratch, είναι ένα εμπλουτισμένο οπτικό εργαλείο για την δημιουργία προγραμμάτων υπολογιστών. Ο στόχος του project είναι η προώθηση της δημιουργικής και κριτικής σκέψης. Το EToys λειτουργεί ως αυτόνομο πρόγραμμα και τρέχει σε όλες τις πλατφόρμες των browsers. Είναι διαθέσιμο σε πολλές γλώσσες και είναι Open Source. Ενδιαφέρον έχει και το γεγονός ότι αναπτύχθηκε για πρώτη φορά στην Apple και χρησιμοποιήθηκε στο project One Laptop per Child.
Τι θα ενθουσιάσει το παιδί: Τα 2D και 3D γραφικά υποστηρίζονται από αρχεία κειμένων, εικόνων και ήχου που μπορεί να γίνουν διαδραστικά και σε συνδυασμό με την βοήθεια εύκολων σκρίπτς.

Waterbear  - http://waterbearlang.com/

Ευχάριστη Μάθηση με σκριπτς που μπορούν να προγραμματισθούν, μαθαίνοντας ταυτόχρονα και πώς ένα πρόγραμμα περνάει από το ένα βήμα στο επόμενο.
Το Waterbear εξελίχθηκε πρόσφατα και είναι εμπνευσμένο από το Scratch. Έχουν άλλωστε και κάποιες ομοιότητες όπως την οπτική προσέγγιση του drag and drop των αντικειμένων. Στην πραγματικότητα, δημιουργεί JavaScript αλλά το παιδί δεν χρειάζεται να γνωρίζει την σύνταξη. Μέσω παραμέτρων, παρέχεται στο παιδί η λογική να συγκεντρώνει και να συναρμολογεί όλα τα στοιχεία του προγράμματος. Μία από τις διαφορές του από το Scratch είναι και το ότι το μαθησιακό περιβάλλον είναι ο browser. Δηλαδή, δεν μπορεί να το κατεβάσει και να αρχίσει να δημιουργεί. Θα λέγαμε πως το Waterbear δεν είναι ακόμα αντάξιο των άλλων αλλά μπορείτε να το δοκιμάσετε αν ψάχνετε για μια εναλλακτική λύση του Scratch.
Τι θα ενθουσιάσει το παιδί: Και εδώ έχουμε το drag and drop στον browser που πάντα κεντρίζει το ενδιαφέρον των παιδιών αλλά και το γεγονός ότι τα scripts περιγράφονται σε απλά αγγλικά.

ToonTalk  - http://www.toontalk.com/
Η Μάθηση γίνεται Ευχάριστη και σε αυτό το πρόγραμμα αφού στο περιβάλλον προγραμματισμού υπάρχει το στοιχείο της διασκέδασης με τα κινούμενα σχέδια και τους χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων που διαθέτει. Μπορείτε να κατεβάσετε την πλήρη έκδοσή του εντελώς δωρεάν. Θα χρειαστείτε χώρο 126 MB στον δίσκο σας και τρέχει σε όλες τις εκδόσεις των Windows και OSX (με το Virtual PC). Μέσα από τα κινούμενα σχέδια του ToonTalk μπορείτε να χτίσετε και να τρέξετε όλα τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τα παιδιά θα μαθαίνουν πώς να προγραμματίζουν ενώ ταυτόχρονα θα αντιμετωπίσουν δύσκολους γρίφους, θα εκφράσουν την δημιουργικότητά τους, θα μάθουν νέους τρόπους για την επίλυση προβλημάτων και, κυρίως, θα το διασκεδάσουν με την ψυχή τους!
Η έκδοση 3.0 του ToonTalk είναι πλέον δωρεάν.
Τι θα ενθουσιάσει το παιδί: Τα παιχνίδια παζλ που, παίζοντάς τα, θα βλέπει πώς χτίζονται τα πράγματα στο ToonTalk.

Ruby for Kids  - http://ruby4kids.com/ruby4kids
Ευχάριστη Μάθηση της γλώσσας Ruby.
Αν θέλετε να κάνετε το παιδί σας να μάθει μια συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού, η Ruby είναι μια καλή επιλογή αφού πρόκειται για μια αντικειμενοστραφή γλώσσα με την οποία κωδικοποιούνται και οι περισσότερες εφαρμογές του διαδικτύου. Είναι μια απλή γλώσσα, επειδή η σύνταξή της είναι διαισθητική και έχει λιγότερες εντολές. Λειτουργεί σε όλα τα λειτουργικά συστήματα και είναι δωρεάν. Σημαντικό είναι πως έχει και μια πολύ μεγάλη κοινότητα πίσω της για την διδασκαλία και την εκμάθηση της γλώσσας. Τα μαθήματα, τα παιχνίδια αλλά και τα παραδείγματα του Ruby for Kids θα είναι ένα γερό σκαλοπάτι τόσο για τα παιδιά όσο και για τους ενήλικες.
Τι θα ενθουσιάσει το παιδί (και όχι μόνο): Το πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει την γλώσσα προγραμματισμού Ruby για να αναπτύξει διάφορα διαδικτυακά παιχνίδια.

Raspberry Pi  - http://www.raspberrypi.org/
Ευχάριστη Μάθηση προγραμματισμού με τον παραδοσιακό τρόπο, με την κατανόηση του hardware.
Για όσους δεν γνωρίζουν, το Raspberry Pi είναι ένας υπολογιστής που το μέγεθός του δεν ξεπερνάει μια πιστωτική κάρτα και ο οποίος, όμως, μπορεί να προγραμματιστεί για να χρησιμοποιηθεί ακριβώς όπως και ένας επιτραπέζιος υπολογιστής. Αναπτύχθηκε ως μια λύση χαμηλού κόστους για την διδασκαλία της επιστήμης των υπολογιστών στα σχολεία. Το Raspberry Pi έχει πολλές ενδιαφέρουσες χρήσεις και κάθε μέρα η κοινότητα που βρίσκεται πίσω από αυτό έρχεται και με μία πρωτόγνωρη χρήση. Η πλατφόρμα του Raspberry Pi χρησιμοποιεί το hardware και το λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα. Περιττό να πούμε βέβαια πως είναι ιδανικό για τους νεαρούς geeks.
Τι θα ενθουσιάσει το παιδί: Το πώς μπορεί να μάθει να προγραμματίζει μέσα σε μία μόλις ώρα!

RoboMind  - http://www.robomind.net/en/index.html
Μαθαίνει Ευχάριστα πώς να προγραμματίζει ένα ρομπότ και, ως εκ τούτου, μαθαίνει και τα βασικά της ρομποτικής.
Το RoboMind είναι ένα εργαλείο για εκμάθηση προγραμματισμού. Ταυτόχρονα, όμως, είναι και εκπαιδευτικό εργαλείο. Έρχεται με την δική του γλώσσα scripting, ονόματι ROBO. Πρόκειται για απλή γλώσσα που στα συν της είναι ότι δεν απαιτεί προηγούμενη γνώση. Ο στόχος του προγραμματισμού είναι να γίνει ένα εικονικό ρομπότ που θα κινείται γύρω από ένα πλέγμα δύο διαστάσεων και θα επιδεικνύει κάποιες απλές κινήσεις. Διδάσκει στον μαθητή τις κοινές αρχές του προγραμματισμού που μπορούν να εφαρμοστούν οπουδήποτε. Είναι διαθέσιμο για να το κατεβάσετε δωρεάν για Linux αλλά και για Windows και OSX.
Τι θα ενθουσιάσει το παιδί: Το γεγονός ότι μαθαίνει τα βασικά της τεχνητής νοημοσύνης που, εν συνεχεία, θα τα χρησιμοποιήσει και για τον προγραμματισμό των πραγματικών ρομπότ.